Antihalksock

Antihalkstrumpor kan rädda en höftled eller till och med ett liv !!
Fallskador genom halkning inomhus bland äldre är ett växande folkhälsoproblem.

Detta beroende på att vi blir allt äldre och bor dessutom längre kvar i hemmet.
I genomsnitt kommer var tredje person över 65 år att råka ut för en fallolycka